20-411 Lublin, ul. Wolska 11 (Galeria Color Park)

516052800 atvision@gmail.com

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest AT VISION T.ĆWIKLIŃSKI, A.PAŁYSEWICZ, A.ĆWIKLIŃSKA, B.PAŁYSEWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Lublinie ul. Wolska 11, NIP 7120159592, nr wpisu do KRS 0000432626 Telefon kontaktowy: +48.516052800, mail: atvision@gmail.com

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, to jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zapytania zgłoszonego za pośrednictwem naszej strony internetowej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania oraz udzielenia odpowiedzi na nie. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, nie dłużej jednak niż 14 dni. Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

Wróć do rejestracji

Skip to content