20-411 Lublin, ul. Wolska 11 (Galeria Color Park)

516052800 atvision@gmail.com

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest AT VISION T.ĆWIKLIŃSKI, A.PAŁYSEWICZ, A.ĆWIKLIŃSKA, B.PAŁYSEWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Lublinie ul. Wolska 11, NIP 7120159592, nr wpisu do KRS 0000432626 Telefon kontaktowy: +48.516052800, mail: atvision@gmail.com

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, to jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zapytania zgłoszonego za pośrednictwem naszej strony internetowej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania oraz udzielenia odpowiedzi na nie. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, nie dłużej jednak niż 14 dni. Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

Wróć do rejestracji